Divers

Divers

Divers Voor diverse klanten moet het register wet- en regelgeving omgezet worden in een register dat past bij de nieuwe Omgevingswet. Hierdoor vervalt naast het Activiteitenbesluit een groot aantal andere wetten en besluiten en is het uitgangspunt en de opzet van de...
Damen Drukkers

Damen Drukkers

Damen Drukkers Bij Damen Drukkers was het HSE-managementsysteem in de loop van de jaren alleen maar groter geworden. Doel was het systeem af te slanken. Hiervoor is een nieuw handboek ontwikkeld met twee uitgangspunten: risicomanagement en competentie van medewerkers....
Bus Industrial Tools

Bus Industrial Tools

BUS Industrial Tools De KAM-medewerker van Bus is vanuit een andere functie bij de KAM-afdeling geplaatst. Dit betekent dat er heel veel kennis is van de organisatie, maar nog onvoldoende van de KAM-processen. Met certificaten voor 3 managementsystemen (kwaliteit,...
BUS Industrial Tools

BUS Industrial Tools

BUS Industrial Tools Bij BUS ondersteunde ik het KAM-team. Doelstelling was het verbeteren van het managementsysteem en het beter verankeren van het systeem in de organisatie. Een van de onderdelen was het verbeteren van de management review waarbij we van een...