Op weg naar de Omgevingswet

Op weg naar de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking en vervangt daarmee onder andere het Activiteitenbesluit. Door het grote aantal wetten, besluiten, regelingen en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), die door de Omgevingswet...