Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking en vervangt daarmee onder andere het Activiteitenbesluit. Door het grote aantal wetten, besluiten, regelingen en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), die door de Omgevingswet vervallen, kun je wel stellen dat het hele stelsel milieuwetgeving verandert.

Aangezien iedereen zich aan de Nederlandse wetgeving dient te houden, mag je van bedrijven verwachten dat zij tijdig een beeld hebben van de eisen uit de nieuwe wet en of eraan voldaan wordt. Er is geprobeerd de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie zo klein mogelijk te maken. Maar toch, als je het niet uitzoekt dan weet je ook niet of je uit de pas loopt of gaat lopen.

Deze verandering is een megaklus die miljarden kost en die impact heeft op het grootste deel van het bedrijfsleven. Vreemd is het daarom dat in de roadmap naar implementatie, de Route 2022 geen aandacht wordt geschonken aan het bedrijfsleven. Maar, het bedrijfsleven wordt wel na implementatie van de wet aangesproken op de naleving als je een inspectie vanuit de Omgevingsdienst krijgt. Ben je ISO 14001 gecertificeerd: de auditor gaat vragen of je het register wetgeving hebt aangepast. Zorg dus dat je bent voorbereid, voorkom bij de audit een (major) non-conformity.

Waar begin je? Waar vind je meer informatie over de Omgevingswet (Ow)? Hieronder de, in mijn optiek, belangrijkste bronnen op een rij. Natuurlijk maak ik in dit overzicht gebruik van de stukken die ik samen met Bart Oortwijn van Combined Efforts voor SCCM heb gemaakt.

Algemene beschrijving Omgevingswet: samenvatting Ow en milieuregels voor bedrijven en artikel over de Ow in het Chemische Logistiek Magazine van december 2021.

Implementatie Omgevingswet: uitgewerkt in een stappenplan ‘Aanpassing register wet- en regelgeving’ en een voorbeeld register

Overheidsinformatie: op de site van www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl en het Informatiepunt Leefomgeving 

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld: kunnen we zelf ons register wetgeving aanpassen. Ja dat kan! Net als voor het Activiteitenbesluit in de AIM, komt er ook voor de Omgevingswet een digitale ontsluiting via het DSO (komt beschikbaar via het omgevingsloket online). Helaas wordt er voor 1 juli 2022 steeds meer uit het DSO geknipt omdat het anders niet op tijd af komt. De vraag is hoe gebruiksvriendelijk het DSO op 1 juli is voor bedrijven. Met het stappenplan kom je echt een heel eind. Schakel bij twijfel een expert in om je register te controleren.

Hulp nodig of vragen? Stel ze gerust.