Compliance management

Voldoen aan arbo- en of milieuwet- en regelgeving is voor veel organisaties lastig en tijdrovend. Want hoe weet je welke wettelijke eisen van toepassing zijn en hoe zorg je er vervolgens voor dat je aan die eisen voldoet en blijft voldoen? Greens International helpt u hierbij, ook als het gaat om het in kaart brengen van de eisen volgens de nieuwe Omgevingswet!

Aanpak/strategie

Ik breng de wettelijke eisen in kaart op basis van de activiteiten, de gebruikte stoffen en de soorten medewerkers, bijvoorbeeld jongeren, zwangeren enzovoort. Ik maak een leesbare vertaling van de eisen en een passende frequentie waarmee eisen gecontroleerd worden. Hierdoor verbetert de compliance. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan ik een systeem op maat maken of gebruikmaken van een bestaand compliance managementsystemen in de markt.

Wij hebben een aantal keer beroep gedaan op Greens International voor het uitvoeren van een volledige review van onze wet- en regelgeving register. De samenwerking met Yvon van der Voort verliep altijd op een prettige wijze. En de eindrapportage bracht ons register elke keer op een hoger plan.
John Heijboer

QA/HSE manager, Doedijns b.v.

Ik heb Yvon ervaren als een plezierige en gedreven vakvrouw die professioneel op de hoogte is van alle relevante (milieu)wetgeving / normen en actuele ontwikkelingen van toepassing in NL. Ze heeft een proactieve en pragmatische werkwijze en zet het belang van de opdrachtgever voorop. Oh ja, ze heeft een goed gevoel voor humor.

Dick Amesz

HSEQ Manager, Mourik Industry

Yvon ondersteunt mij vakinhoudelijk op gebied van milieu en veiligheid. Ze

  • weet waar ze het over heeft
  • houdt niet van ballast
  • komt afspraken na
  • is gewoon een prettig mens!
Aernoud Jalink

Eigenaar, Bureau Jalink