Nutricia Medical Nutrition

De doelstelling bij Nutricia was het verbeteren van het compliance management. Wettelijke eisen waren uitgewerkt in een exceloverzicht waarin meer dan 500 artikelen waren uitgewerkt. De beheersing van het document en de uitvoering van gestructureerde compliance controles was met dit document lastig. Besloten is gebruik te maken van een externe tool voor het uitwerken van de eisen en het aanmaken van taken waarmee de compliance uitgevoerd kon worden. Met behulp van een programma van eisen is de juiste tool gevonden waarna deze is ingericht met een of meerdere taken per verplichting en controlefrequentie. De gebruikers zijn getraind hoe met het systeem te werken en het resultaat van de controle te registreren.