Werkwijze

Mijn aanpak

Ik begin altijd met het in kaart brengen van de situatie en de wensen van mijn opdrachtgever, dat is bepalend voor mijn aanpak. In nauw overleg met de opdrachtgever doe ik een voorstel voor de aanpak, werkwijze en planning. Dit kan vaak al in een hele korte tijd. Ik betrek mijn vaste samenwerkingspartners als er specifieke kennis nodig is. Voor een effectief en door de organisatie gedragen eindresultaat is het belangrijk medewerkers door hele organisatie heen te betrekken bij het project. Het project is geslaagd als de organisatie zelf met het eindproduct aan de slag kan, zonder daar nog een adviseur voor nodig te hebben. Dit betekent dat ik de HSE-medewerker coach naar het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden.

Samenwerkingspartners

Voor specifieke werkzaamheden werk ik samen met vaste partners waaronder:

Auxilium HSE

Auxilium HSE voor advies op gebied van arbowetgeving en diverse onderzoeken voor gezond en veilig werken.

Bernadette van Pampus

Bernadette van Pampus (BVP Organisatieadvies) voor specifieke vragen op het gebied van kwaliteitsmanagement en organisaties.

Combined Efforts

Combined Efforts voor specifieke kennis op gebied van milieuwet- en regelgeving en regelgeving voor de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet.

Agnes Eikema

Agnes Eikema voor het uitvoeren van RI&E’s en veiligheidsvragen.