Mourik Holding

Doelstelling bij Mourik was het verbeteren van de compliance status door de verschillende bedrijfsonderdelen inzicht te geven in de verplichtingen. Besloten is een basisregister milieuwet- en regelgeving te maken waarin aandacht is voor alle activiteiten binnen de Mourik Holding. Elke vestiging of bedrijfsonderdeel kan vanuit dit basisregister kijken welke activiteiten worden uitgevoerd en samen met een aantal andere criteria bepalen welke voorschriften van toepassing zijn. Voor alle voorschriften zijn compliance vragen bepaald. Hiermee kan de vestiging of het bedrijfsonderdeel zelf bepalen of aan de eisen van het voorschrift wordt voldaan. De gebruikers werden enthousiast van de eenvoudige manier waarop zijzelf de compliance kunnen toetsen.