Damen Drukkers

Bij Damen Drukkers was het HSE-managementsysteem in de loop van de jaren alleen maar groter geworden. Doel was het systeem af te slanken. Hiervoor is een nieuw handboek ontwikkeld met twee uitgangspunten: risicomanagement en competentie van medewerkers. Welke risico’s moet het managementsysteem borgen? Deze punten zijn in het systeem beschreven, rekening houdend met de kennis en kunde van de medewerkers. Bekende kennis hoeft niet meer te worden beschreven.