BUS Industrial Tools

Bij BUS ondersteunde ik het KAM-team. Doelstelling was het verbeteren van het managementsysteem en het beter verankeren van het systeem in de organisatie. Een van de onderdelen was het verbeteren van de management review waarbij we van een verplicht onderdeel uit de norm naar een systematiek zijn gegaan met toegevoegde waarde voor het directieteam. Resultaat: een versterking van de duurzaamheidsstrategie en verbeterde samenwerking bij de uitvoering van verbeterprojecten.