ZCN

ZCN

ZCN Het KAM-systeem van de organisatie, de uitvoering en de managementbetrokkenheid is van een hoog niveau, maar door veranderingen in de organisatie zijn er verbeteringen mogelijk bijvoorbeeld op gebied van ketenverantwoordelijkheid en de management review. In dit...
SCCM

SCCM

SCCM Als projectleider bij SCCM ben ik betrokken bij veel verschillende soorten projecten. Uitgangspunt van alle projecten is het bepalen van de klantwensen om van daaruit het project vorm te geven. Wat wil de klant en hoe kunnen we daar op de meest concrete manier...
Nutricia Medical Nutrition

Nutricia Medical Nutrition

Nutricia Medical Nutrition De doelstelling bij Nutricia was het verbeteren van het compliance management. Wettelijke eisen waren uitgewerkt in een exceloverzicht waarin meer dan 500 artikelen waren uitgewerkt. De beheersing van het document en de uitvoering van...
Nutricia

Nutricia

Nutricia Doel was het bestaande milieumanagementsysteem voor ISO 14001 uit te breiden met ISO 50001 om hiermee een vrijstelling te krijgen voor de Energy Efficiency Directive (EED). Samen met het technische team is het managementsysteem opgezet. Door middel van...
Mourik Holding

Mourik Holding

Mourik Holding Doelstelling bij Mourik was het verbeteren van de compliance status door de verschillende bedrijfsonderdelen inzicht te geven in de verplichtingen. Besloten is een basisregister milieuwet- en regelgeving te maken waarin aandacht is voor alle...