Nutricia

Doel was het bestaande milieumanagementsysteem voor ISO 14001 uit te breiden met ISO 50001 om hiermee een vrijstelling te krijgen voor de Energy Efficiency Directive (EED). Samen met het technische team is het managementsysteem opgezet. Door middel van interne audits en een management review is het systeem gecontroleerd en zijn er verbeterpunten bepaald.