BUS Industrial Tools

De KAM-medewerker van Bus is vanuit een andere functie bij de KAM-afdeling geplaatst. Dit betekent dat er heel veel kennis is van de organisatie, maar nog onvoldoende van de KAM-processen. Met certificaten voor 3 managementsystemen (kwaliteit, milieu en gezond & veilig werken) was de voortgang van het proces een belangrijk onderdeel van het werk. Met behulp van een jaaragenda, taken op een planbord in teams en wekelijks een voortgangsoverleg houden we het managementsysteem draaiend terwijl de KAM-medewerker inhoudelijk getraind wordt.