Nutricia

Nutricia

Nutricia Doel was het bestaande milieumanagementsysteem voor ISO 14001 uit te breiden met ISO 50001 om hiermee een vrijstelling te krijgen voor de Energy Efficiency Directive (EED). Samen met het technische team is het managementsysteem opgezet. Door middel van...
Damen Drukkers

Damen Drukkers

Damen Drukkers Bij Damen Drukkers was het HSE-managementsysteem in de loop van de jaren alleen maar groter geworden. Doel was het systeem af te slanken. Hiervoor is een nieuw handboek ontwikkeld met twee uitgangspunten: risicomanagement en competentie van medewerkers....
BUS Industrial Tools

BUS Industrial Tools

BUS Industrial Tools Bij BUS ondersteunde ik het KAM-team. Doelstelling was het verbeteren van het managementsysteem en het beter verankeren van het systeem in de organisatie. Een van de onderdelen was het verbeteren van de management review waarbij we van een...