Nutricia Medical Nutrition

Nutricia Medical Nutrition

Nutricia Medical Nutrition De doelstelling bij Nutricia was het verbeteren van het compliance management. Wettelijke eisen waren uitgewerkt in een exceloverzicht waarin meer dan 500 artikelen waren uitgewerkt. De beheersing van het document en de uitvoering van...
Mourik Holding

Mourik Holding

Mourik Holding Doelstelling bij Mourik was het verbeteren van de compliance status door de verschillende bedrijfsonderdelen inzicht te geven in de verplichtingen. Besloten is een basisregister milieuwet- en regelgeving te maken waarin aandacht is voor alle...
Divers

Divers

Divers Voor diverse klanten moet het register wet- en regelgeving omgezet worden in een register dat past bij de nieuwe Omgevingswet. Hierdoor vervalt naast het Activiteitenbesluit een groot aantal andere wetten en besluiten en is het uitgangspunt en de opzet van de...