duurzaam.duurzaamheidsverslaglegging

Steeds meer organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen willen hierover transparant zijn. Transparantie over uw handelen is van belang voor uiteenlopende partijen, waaronder klanten, medewerkers, leveranciers, financiers, verzekeraars en overheden. Openheid over de duurzaamheidsaspecten van uw beleid, gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): kan uw relaties versterken. Hiervoor kunt u een duurzaamheidsverslag opstellen eventueel volgens GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). De internationale GRI-richtlijnen, gerelateerd aan ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische prestaties, bieden een prima kader voor uw verantwoording.

Greens International stelt voor zowel kleine als grote bedrijven duurzaamheidsverslagen op. Dit varieert van een beginnersverslag tot een verslag voor gevorderden, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie om te kunnen rapporteren. Indien u dat wenst, vraagt Greens International uw accountant om verificatie van de gerapporteerde cijfers. Ook de GRI-organisatie kan het verslag objectief beoordelen.

Liever alleen een milieujaarverslag of een e-MJV?
Sommige bedrijven vinden een milieujaarverslag oude stijl of e-MJV voldoende als duurzaamheidsverslag. Ook daarvoor kunt u bij Greens International aankloppen.

< terug naar overzicht

print deze pagina

projecten
Opmeer Drukkerij,

lees meer ...